Zateplení domů

Zateplení domu

Zateplení domů – cihlových nebo panelových obvodového pláště panelového domu nebo cihlového domu představuje konstrukční a funkční provázaný celek. Proto by v případě nutné opravy v této oblasti měl vlastník vždy hledat komplexní řešení a místo opravy s krátkodobým účinkem provést rozumnou úpravu v zateplování budovy, která povede ke dlouhodobému zhodnocení budovy a tím i životnost domu – snížení energetické náročnosti budovy.

Zateplení je nejvhodnější úprava obvodového pláště při opravě panelového domu, protože spojuje několik funkcí pro funkci a životnost domu: chrání stavební konstrukci, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima v bytových jednotkách, zlepšuje architektonický vzhled a prodlužuje životnost domu.
Komplexní zateplení panelového domu znamená nesporný přínos zejména v těchto oblastech.

Kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označený zkratkou ETICS norma ČSN 73 2901, patří k technologiím, které musí stavební firmy dodržovat – tímto se zlepší tepelně technické parametry obvodového pláště budovy.

Tepelná úspora

na mnoha konkrétních případech byla po provedení komplexního zateplení domu prokázána úspora tepelné energie v rozmezí 40 až 50% oproti předešlému topnému období.

Zateplení systémem VKZS

zatepleni domu

Skladba zateplení

Cena zateplení

Návrh celkového procesu zateplení domu včetně stanovení přesné cenové kalkulace za materiály a stavební práce upřesňujeme až po lokálním posouzení stavu domu. Cenovou kalkulaci Vám vyhotovíme zdrama.

 

Hmoždinky rozhodují o kvalitě

Izolant se na fasádu ukotvují pomocí zatloukacích hmoždinek s izolačními zátkami z pěnového polystyrenu (EPS) nebo minerální vlny o tloušťce 1 cm. Tím se minimalizují tepelné mosty a zabraňují budoucímu “prokreslování” hmoždinek na fasádě. Jinak by  vznikl teplotní rozdíl mezi hmoždinkou zatřenou stěrkou a okolním izolantem.

Ukázka hmoždinky s izolační zátkou EPS, zdroj

zatepleni domu

Hmožděnky zakryté zátkami z EPS

Naše společnost se zabývá prováděním zateplení budov systémem VKZS (vnější kontaktní zateplovací systém) výrobci certifikovanými materiálovými skladbami včetně zpracování všech potřebných dokladů a dokumentací nutných pro splnění zákonných povinností majitelů objektů – PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy), PD (Projektová dokumentace), potřebných vyjádření dotčených subjektů nutných pro vydání stavebního povolení a případné čerpání finančních prostředků z vypsaných dotačních titulů.

Naše firma provádí nejen na zateplení panelových domů, rodinných domů a dalších budov, ale také na zateplení fasád a podkroví. V případě zájmu nás kontaktujte emailem / info@kvstavebni.cz /nebo zavolejte na telefonní číslo 353 567 140 nebo 736 688 805.

Statika Zateplení

má pozitivní vliv na statiku panelového objektu tím, že výrazně omezení vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci domu prostřednictvím obvodového pláště.

Kontaktní zateplení

Vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS, patří k nejrozšířenějším technologiím zlepšujícím tepelně-technické parametry obvodových plášťů budov.

Jde o nejvíce rozšířený způsob zateplení, kdy je izolant přilepen k podkladu a následně ukotven hmoždinkami. Na samotný izolant se pak nanese stěrková omítka se ztužující síťkou. Pro kontaktní zateplení se jako izolant nejčastěji používá:

  • Fasádní polystyren
  • desky nebo lamely z minerálních vláken
  • materiály na bázi polyuretanu (PU) a polyisokyanurátu (PIR)

Zásady provádění systémů ETICS jsou stanoveny technologickým předpisem výrobce a normou ČSN 73 2901. Montážní návod se však u jednotlivých systémů a výrobců liší, proto je nutno vždy postupovat podle zvoleného konkrétního zateplovacího systému.

Přednosti kontaktního zateplení

Jeho největším přínosem je nízká cena bez absence tepelných mostů v izolaci. Vnější kontaktní zateplení lze využít i na poměrně členité plochy, na izolant je možné rovněž přilepit i drobnější tvarované prvky (římsy, pilastry atd.). Díky tomu si mohou domy i po provedení zateplení zachovat stejný vzhled jako před ním. Zákazníci mají k dispozici velký výběr omítek v mnoha barvách s různými strukturami povrchů (např. hladký, škrábaný).

V případě, že vás kontaktní zateplení zajímá a přemýšlíte o něm, pak nás neváhejte kontaktovat. Jakékoliv dotazy vám rádi zodpovíme a rovněž poradíme, zda je vaše stavba pro kontaktní zateplení ideální.

Hygiena

při i správném provedení zateplení a koordinaci s výměnou oken, zajištěním výměny vzduchu v interiéru a vyregulování otopné soustavy dochází k výraznému zvýraznění vnitřní pohody prostředí, kterou tvoří kombinace teploty vzduchu a jeho proudění, povrchové teploty předmětů a stěn, vlhkosti vzduchu a možnosti výskytu mikroorganizmů a vzniku plísní, řas a mechů.

Estetika

Náhlá přeměna na fádního paneláku na atraktivní bytový dům bývá často tím, co obyvatelé domu nejdříve a nejsilněji pocítí jako pozitivní změnu, kterou se rádi pochlubí, na kterou jsou i hrdí: jejich dům dostal novou adresu.

Zhodnocení objektu – Nikdo dnes nepochybuje o tom, jaký vliv má zateplení domu na určení tržní hodnoty bytů.