Zateplení střech

Zateplení ploché střechy

zateplení

Zateplení střechy s dotací

Karlovarská stavební s.r.o. provádí zateplování jednoplášťových a dvouplášťovýc střech na panelových domech.

Přichycení kašírovaného polystyrenu EPS 200 s nataveným hydroizolačním pásem se provádí po provedených tahových zkouškách

pomocí teleskopických hmoždinek.

Teleskopické hmožděnky

Teleskopické hmožděnky

 

Při zateplení ploché střechy je velkým problémem uchycení tepelné izolace ke stávajícím vrstvám či konstrukcím. V takovém případě bývá jediným řešením její přilepení. K tomu slouží kašírované dílce  skládající se z desky pěnového polystyrenu a vrstvy hydroizolačního asfaltového pásu, které se na střechu snadno nalepí.

 Zateplení, ať už s dotací pro program Zelená úsporám nebo bez ní, to je jedna z častých starostí majitelů nemovitostí.

„Desky kašírovaných dílců  mají rozměry 1×1 m či 1×2 m.“

Společnost Karlovarská stavební s.r.o. dodává na tuzemský trh kašírované dílce . Dílec se skládá z desky pěnového polystyrenu určeného pro střechy (například typ EPS 100S – EPS 200  S apod.) a k němu pevně přichycené vrstvy hydroizolačního asfaltového pásu, který je přes dílec přetažen 80 mm na dvou stranách desky, aby mohlo dojít k bezpečnému spojení k vedlejším dílcům. Desky se vyrábí v rozměrech 1×1 m, 1×2 m nebo desky spádové 1×1 m.

Kašírované pasy

Kašírované pasy

Tepelná izolace plochých střech je s kašírovanými dílci

Kašírované pásy tvoří hydroizolační vrstvu

Pásy, které jsou pevně přichyceny k dílci polyuretanovým lepidlem, se vybírají podle výsledného použití na střeše. Dílce s pády oxidovanými i modifikovanými SBS (SBS modifikace vylepšuje mechanické vlastnosti pásů a prodlužuje jejich životnost).

Nakašírované pásy tvoří první hydroizolační vrstvu, vždy je potřeba aplikovat ještě finální pás s posypem proti UV záření.

Přehled nakašírovaných pásů dílců Pascal Rapid

Název pásu
Typ asfaltu
Druh nosné vložky
Tloušťka pásu
PARABIT V 60 S 35
oxidovaný
skelná rohož 60 g/m2
3,5 mm
PARABITGLAS G 200 S 40
oxidovaný
skelná rohož 200 g/m2
4,0 mm
PARAELAST G S 35 – 25
modifikovaný SBS (-25 °C)
skelná rohož 200 g/m2
3,5 mm
PARAELAST G S 35 – 15
modifikovaný SBS (-15 °C)
skelná rohož 200 g/m2
3,5 mm
PARAELAST G S 40 – 25
modifikovaný SBS (-25 °C)
skelná rohož 200 g/m2
4,0 mm

Kašírované dílce: Vhodné pro nalepení na asfaltové pásy

Dílce jsou nejvhodnější pro nalepení na stávající asfaltové pásy nebo jiný vhodný podklad. Pro tento účel jsou vhodná jak lepidla polyuretanová, tak asfaltová, která výrobce pro takové účely deklaruje. Úplně zapomeňte ale na lepidla, která se používají pro lepení polystyrenu na fasády.

Lepit se dá  k pevnému a soudržnému podkladu.

Kašírovaná izolační deska

Deska s nakašírovaným pásem

Kašírované polystyreny lze mechanicky kotvit

Kašírované polystyreny opatřené pásem s vložkou ze skelné tkaniny (G) se dají i mechanicky kotvit. V tomto případě je nutné přes kotvy osadit záplaty rovněž z pásu G o velikosti 200×200 mm.

Polydek

Polydek kotvení

Záruky a výhody kašírovaných dílců

Dodavatel Karlovarská stavební s.r.o.  poskytuje na uvedené výrobky materiálovou záruku od 2 do 10 let v závislosti na použitém typu polystyrenu a dle výběru nakašírovaného asfaltového pásu.

Podmínkou takto vysoké materiálové záruky je dodržet maximální lhůty expozice obnaženého nakašírovaného asfaltového pásu vůči kombinaci UV záření a vysokých teplot – tj. pokládku vrchního asfaltového pásu v létě(květen až září) do 21 dnů a v ostatních obdobích až do 60 dnů od pokládky kompletizovaných výrobků na střeše.

Zateplení dílci skýtá nejen ochranu před povětrností, ale i možnost vytvoření nebo zvýšení spádu střechy pomocí spádových dílců. Celkově lze tento systém označit za velmi dobrou volbu pro váš dům. V případě zájmu se můžete obrátit na bezplatné poradenství společnosti info@kvstavebni.cz.cz.